Principes

bomen maan
Nstuurbegraafplaats De Utrecht
De natuurbegraafplaatsen van EEN&AL Natuurbegraven worden ontwikkeld, aangelegd en beheerd volgens de volgende principes:

Aansluiten bij de kringloop van de natuur

Op een EEN&AL natuurbegraafplaats staat alles in het teken van de kringloop van de natuur: de ontwikkeling, de aanleg en het beheer. Het zichtbare proces van eeuwige vernieuwing helpt de bezoekers om verbinding te maken met het grotere geheel. De jaarlijkse wisseling van de seizoenen bijvoorbeeld relativeert de gedachten van het moment en geeft kracht en hoop. Het ‘terug geven aan de natuur’ in het besef ‘door te leven’ helpt verlies te accepteren, enzovoort.

Vitaliseren en helen

Op een EEN&AL natuurbegraafplaats wordt verantwoord omgegaan met dieren, planten en mineralen. Hierdoor blijft de natuur in balans en behoudt ze haar vitaliserende en helende vermogen. Dit vermogen wordt versterkt door de inzichten en gedachten die de bezoekers opdoen en achterlaten wanneer zij de natuurbegraafplaats bezoeken en zich over geven aan de natuur.

Zingeven door verbinden van natuur & cultuur

Via onze creativiteit geven wij de verinnerlijkte buitenwereld nieuwe instinctieve en ideële dimensies. De motor achter dit proces is onze hang naar betekenis en zin. Deze scheppingsdrang herkennen we in de symbolen van de natuur – de seizoenen, de aarde, water, vuur en wind, de planten, de bomen, de dieren – en in de kunst en de cultuur.

Het herkennen in de buitenwereld van wat ons in ons diepste zijn beweegt, maakt ons blij en standvastig en geeft ons hoop. EEN&AL natuurbegraafplaatsen zijn daarom zo ingericht dat het herkennen en beleven van natuursymbolen wordt gestimuleerd. Daarnaast is er gepaste ruimte voor culturele symbolen, zoals muziek en poëzie.

Werken vanuit gemeenschapszin

De EEN&AL natuurbegraafplaats is een publieke plek, een plek van en voor iedereen. De natuurbegraafplaats biedt vrijwilligers, scholen en ondernemers een podium voor gezamenlijke activiteiten rond de thema’s natuur en zingeving.

Bedrijfsvoering volgens The Natural Step

De EEN&AL natuurbegraafplaats zoekt bij alle beslissingen naar een goede balans tussen het gebruik van grondstoffen en de belasting van de natuur. Daarnaast is de sociale component belangrijk. Iedere dag opnieuw zoeken wij naar de juist balans tussen natuur, mens en maatschappij.