Missie

Natuurbegraafplaats 'De Utrecht' is van iedereen en voor iedereen. We stellen de natuur centraal.

bomen maan
20150314_hortipoint_boomplantdag_162

Een plek van en voor iedereen

Natuurbegraafplaats ‘De Utrecht’ wil een plek zijn van en voor iedereen – om dezelfde reden dat verzekeringsmaatschappij ‘De Utrecht’ het landgoed aankocht in het begin van de 20e eeuw: anderen mee laten profiteren van wat het landgoed te bieden heeft.

Natuurbegraafplaats ‘De Utrecht’ is een plek waar alles draait om waarden en menselijkheid. Met een perfecte dienstverlening en een eerlijke en transparante bedrijfsvoering. Het is een plek waar u zich gerespecteerd en welkom voelt.

Natuur centraal

Op Natuurbegraafplaats ‘De Utrecht’ staat de natuur centraal:

  • De natuur wordt ontzien door de ingrepen die nodig zijn voor de natuurbegraafplaats af te stemmen op de natuur. De ingrepen worden ongedaan gemaakt wanneer de natuurbegraafplaats in 2076 wordt gesloten
  • De natuur wordt ontwikkeld tot hoogwaardige natuur
  • De natuur wordt versterkt door de natuurbegraafplaats gericht te ontwikkelen en met beleid te beheren. Wanneer de natuurbegraafplaats in 2076 wordt gesloten is het oorspronkelijke productiebos omgevormd tot hoogwaardig natuurbos
  • De natuur wordt jaarlijks gemonitord. U kunt daarom op elk moment worden geïnformeerd over de staat van de natuur. Op basis van deze informatie wordt elk jaar een nieuw beheerplan gemaakt