Onderhoud

Het is de natuur die het graf onderhoudt…

bomen maan
onderhoud

Geen onderhoud

Een natuurgraf wordt niet actief onderhouden, het is de natuur die het graf onderhoudt. Om de natuur te stimuleren word bij het delven van het graf de bovenste laag apart gehouden en als laatste teruggelegd. Hierdoor blijft de zaadbank in tact en krijgen dieper gelegen en soms eeuwenoude zaden de kans om alsnog te ontkiemen.

Geen kosten

Aan het grafonderhoud zijn geen kosten verbonden. Het algemene onderhoud van de natuur en de faciliteiten zijn voor rekening van de natuurbegraafplaats.

Zelf doen

Het is toegestaan om zelf een inheemse boom te planten op of naast het graf. Ook is er een speciaal zadenmengsel verkrijgbaar van inheemse kruiden, dat is afgestemd op de groeiomstandigheden op de natuurbegraafplaats. Deze kruiden groeien onder andere in de berm van De Scheidijk. Andere beplanting en extra decoraties op het graf zijn niet toegestaan. De natuur moet zoveel mogelijk haar gang kunnen gaan.