Het natuurgraf

Een graf reserveren

bomen maan
handopkist_kopie

Op Natuurbegraafplaats ‘De Utrecht’ bent u volledig vrij in de keuze van de graflocatie, zolang de natuur en enkele archeologisch beschermde plekken voldoende worden ontzien. U kunt kiezen uit vijf landschapstypes: heide, vochtig bos, licht berkenbos, lichthoutsoortenbos en schaduwsoortenbos. Elk type heeft zijn eigen sfeer. Door ‘De Utrecht’ af en toe te bezoeken, leert u de diverse sferen kennen en kunt u het landschapstype kiezen dat bij u past. Neem hiervoor voldoende tijd.
Typen graven en tarieven

Natuurbegraafplaats ‘De Utrecht’ biedt verschillende typen graven aan zoals individueel graf, graf voor twee lichamen (naast elkaar) en generatiegraf. In alle typen graven kan een lichaam of crematie-as worden begraven. Een combinatie van beide is ook mogelijk. De afstand tussen zichtbare graven bedraagt minimaal 2,5 meter.

Natuurbegraafplaats ‘De Utrecht’ hanteert de volgende tarieven per 1 maart 2022 (per 1 januari 24):
Graf voor één lichaam1 € 4.250,- (4.400)
Graf voor twee lichamen2 € 7.750,- (8.000)
Generatiegraf3 € op aanvraag
Graf voor crematie-as4 € 2.250,-
Gedenkplek voor crematie-as5 € 1.250,- (1300)
Strooiplek voor crematie-as € 350,-
Begraafkosten lichaam € 685,- per begraving
Begraafkosten crematie-as € 250,- per begraving

Ceremonie in natuurtheater/paviljoen € 400,– (1,5 uur)
Nazit in natuurtheater/paviljoen € 200,– (2 uur)

Herinneringsboom € 250,–
EEN&AL urn € 250,–
EEN&AL wade, inclusief plank € 400,–

1 Plus maximaal twee as-urnen
2 Plus maximaal vier as-urnen
3 Voor maximaal 6 lichamen en maximaal 12 as-urnen
4 Voor maximaal vier as-urnen
5 Voor maximaal twee crematie-as rondom boom (zonder urn)

Download hier de tarievenlijst 2022/ 2023

Betaalregeling
Een betalingsregeling is mogelijk. Met vijf jaarlijkse betalingen vanaf EUR 850,– (enkelgraf) bent u verzekerd van de door u gewenste graflocatie. Informeert u naar de voorwaarden.

Neemt u voor kindergraven of specifieke wensen contact op.

De bovenstaande prijzen gelden voor alle landschapstypen omdat iedereen de natuur op zijn eigen wijze beleeft en waardeert. Het verstrooien van as op de natuurbegraafplaats is alleen mogelijk onder de plag omdat anders de humuslaag wordt belast.
Reserveren van een graf

Op Natuurbegraafplaats ‘De Utrecht’ kunt u bij leven een graf reserveren. Als u een graf hebt uitgezocht wordt een reserveringsbevestiging opgemaakt. Hierin wordt vastgelegd waar een graf voor u is gereserveerd. Zodra het grafrecht is betaald, wordt een grafakte opgemaakt. Hierin worden de graflocatie en reservering definitief voor u vastgelegd. Vanaf dit moment bent u verzekerd van een graf op de door u gewenste plek.

In het geval een naaste overlijdt zonder dat er een graf is gereserveerd, kunt u – desgewenst met de uitvaartverzorger – direct bij ‘De Utrecht’ terecht om alsnog een graf te reserveren. De locatie en de reservering van dit graf worden ter plekke vastgelegd in een reserveringsbevestiging, zodat u met een gerust gevoel de uitvaart kunt voorbereiden.