Lidmaatschappen

bomen maan
Nstuurbegraafplaats De Utrecht

Natuurbegraafplaats ‘De Utrecht’ is aangesloten bij:

De Landelijke organisatie van Begraafplaatsen (LOB), de vakvereniging voor houders van begraafplaatsen in Nederland. Leden werken volgens bepaalde kwaliteitscriteria gesteld en zijn gebonden aan een ethische code.

The Natural Death Centre & The Association of Natural Burial Grounds. Deze organisaties stimuleren natuurlijk begraven en bevorderen de ontwikkeling van nieuwe natuurbegraafplaatsen in Engeland en omringende landen. Leden van de vereniging zijn gebonden aan een gedagscode. Deze code garandeert een hoogwaardige en integere dienstverlening, transparante procedures en verantwoorde keuzes op het vlak van duurzaamheid. Er is een klachtenregeling en een audit-reglement

NDC ‘We are passionate about sharing knowledge, dispelling myths,
and empowering everyone who wants to have the best experience possible
when it comes to making arrangements for a funeral.’