Landschapssferen

1. heide-2
onderhoud2

In het voorjaar van 2015 zijn vijf verschillende landschapstypen gecreëerd met elk een eigen landschapssfeer:

Heide

Het noordelijke deel van de natuurbegraafplaats is omgevormd naar een open heidegebied, dat wordt omringd door het lichthoutsoorten bos. U heeft er prachtige vergezichten. Vegetatiesoorten die u aantreft in dit landschapstype zijn: Heide, Grove Den, Berk en Jeneverbes.

Broekbos

Het bosgebied ten westen van het heidegebied ligt lager en sluit aan op de Duivelrijtseloop. Hierdoor is dit deel van de natuurbegraafplaats vochtiger dan de rest. Er zijn meerdere interessante doorzichten. De sfeer is er besloten en enigszins mysterieus. Het glinsterende water en de fluctuerende waterstanden zullen u iedere keer verrassen. Soorten die u hier aantreft zijn: Zwarte Els, Boswilg, Grauwe Wilg, Zachte Berk, Grove Den, Vuilboom en Gagel.

Berkenbos

Ten zuiden van de grote as in het midden van het terrein ligt een voormalige brandsingel. Deze was destijds bedoeld om het overslaan van bosbrand te voorkomen. Aan weerszijden van deze singel – die nu als zicht-as fungeert – groeit de pionierssoort Berk. De lichte stammen van deze ‘witte wachters’ zijn in alle jaargetijden een ‘lust’ voor het oog en zorgen bij somber weer voor het nodige tegenwicht. Soorten die u aantreft in dit landschapstype zijn: Ruwe Berk, Zachte Berk en Vuilboom.

Lichthoutsoorten bos

Aan weerszijden van de berkensingel en rondom de heide treft u het lichthoutsoortenbos aan. In dit bostype groeien lichtboomsoorten zoals Grove Den, Berk, Eik, Linde, Ruwe Iep, Vuilboom, Lijsterbes, Heide, Duinroos, Hazelaar, Boswilg en Fladderiep. Dit landschapstype heeft een open sfeer, die de bezoeker uitnodigt uit om ‘uit te vliegen’ en ‘uit te reiken’ naar de hemel of de omringende akkers en heidevelden.

Schaduwsoorten bos

In het schaduwsoortenbos groeien schaduwverdragende boomsoorten zoals Douglasspar, Spar, Beuk, Haagbeuk, Linde, Grove Den, Corsicaanse Den, Veldesdoorn, Ruwe Iep, Vuilboom, Hazelaar en Boswilg. Dit landschapstype heeft een koele en besloten sfeer, die de bezoeker uitnodigt om ‘naar binnen te gaan’ en zich ‘te verbinden’ met de aarde.