Stichting EEN&AL natuurbegraven

bomen maan
hei in bloei 2

Stichting EEN&AL natuur ‘De Utrecht’ heeft als doel het stimuleren, ondersteunen en faciliteren van natuur en natuurbegraven.

Het bestuur van de Stichting wordt terzijde gestaan door de Raad van Advies. In opvolging van het bestuur is voorzien en de Raad van Advies kan optreden als mediator.

Het terrein van Natuurbegraafplaats ‘De Utrecht’ is eigendom van a.s.r. Deze verzekeraar heeft het terrein tot 2076 verpacht aan Stichting EEN&AL De Utrecht. Het erfpachtcontract bepaalt dat de graven eeuwige grafrust kennen en niet opnieuw worden gebruikt – ook niet door een opvolgend eigenaar van de grond. De bepaling geldt ook wanneer de erfpacht eindigt en de natuurbegraafplaats is overgegaan in natuur. Ook de toegankelijkheid van het terrein is geborgd. Zo weet u zeker dat uw graf voor altijd in de natuur blijft.

De Stichting is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 64276678.