Wijziging tarieven per 1 juli 2019

27 mei 2019

bomen maan
Nstuurbegraafplaats De Utrecht

Verhoging grafrecht
Per 1 juli passen we onze tarieven aan. De prijs voor een enkelgraf wordt € 3.950 (was € 3.750) en het dubbelgraf € 7.250 (was € 6.500). De prijs voor het urnengraf blijft gelijk.

Wist u dat natuurbegraven nog altijd de goedkoopste manier van begraven is? Een grafsteen is niet nodig en het grafrecht hoeft nooit te worden verlengd.

Betaalregeling
Ons streven is om natuurbegraven voor iedereen bereikbaar te maken. Daarom kunt u het grafrecht gespreid over vijf jaar betalen. Na betaling van de eerste termijn kunt u uw graflocatie uitzoeken en bent u verzekerd van uw plek voor de toekomst.

Hier treft u onze tarieven.