Speciale uitgave ‘Een natuurlijke dood’ verkrijgbaar

11 april 2017

bomen maan
Nstuurbegraafplaats De Utrecht

Ter gelegenheid van de officiële opening van Natuurbegraafplaats ‘De Utrecht’ op 2 september 2016 hield Johan van de Gronden een voordracht met de titel ‘Een Natuurlijke dood.’ Johan van de Gronden is filosoof, schrijver en bestuurder. Zijn liefde voor de natuur kwam onder meer tot uiting in zijn functie als algemeen directeur van het Wereld Natuur Fonds (WNF) van 2006 tot 2016.

De toespraak is uitgegeven in een speciaal vormgegeven editie door Natuurbegraafplaats ‘De Utrecht en te bestellen door overmaking van een vrijwillige bijdrage van minimaal € 15,- op rekeningnummer NL27 TRIO 0391 0313 84, ten name van Stichting Natuurbegraafplaats ‘De Utrecht’ te Hilvarenbeek, onder vermelding van uw naam en adres. De opbrengst wordt besteed aan een nieuwe vlinderrand.

Om u een impressie te geven van deze bijzondere lezing volgt hieronder een fragment. 

‘Als je er een beetje over nadenkt zou natuurbegraven volkomen vanzelfsprekend moeten zijn, maar dat is het in ons dichtbevolkte land allerminst. Een scepticus ziet er misschien het laatste krampachtige foefje in van een noodlijdende terrein beherende organisatie om de gronden op een of andere manier te gelde te maken. Een ander zal, al dan niet gelukkig met Bloem in de versteende Dapperstraat, beweren dat er van natuur in Nederland nauwelijks meer sprake is. Ik denk echter dat het een welkomen en waardevolle toevoeging is aan het beschikbare scala aan rituelen en praktijken om onze doden te bezorgen en te gedenken.’