Plant een herinneringsboom als levend gedenkteken

22 november 2021

bomen maan
Nstuurbegraafplaats De Utrecht

Een boom planten om aan te geven dat een overleden dierbare in je gedachten voortleeft of om een andere levensgebeurtenis te markeren: de symboliek is even treffend als ontroerend. Ook dit jaar is het weer mogelijk om herinneringsbomen te planten. 

Vanaf 20 december: plantdagen herinneringsbomen
Op deze plantdagen kunt u uw ‘eigen’ boom planten ter herinnering aan een gebeurtenis die voor u belangrijk is, bijvoorbeeld de geboorte van een kind, uw huwelijksjubileum of het heengaan van iemand die u dierbaar is. Door het planten van een boom geeft u uw herinnering een gezicht en heeft u een levend aandenken, dat elk seizoen anders is en dat altijd bij u blijft.

Hoe gaat het planten in z’n werk?
Het planten van een herinneringsboom is een bijzondere handeling. Daarom zorgen wij op op de plantdagen voor voldoende rust en privacy. Ook zijn er vakmensen die helpen met het graven van het plantgat en het aanbrengen van de plantpalen. Na het planten wordt er een boomraster aangebracht om de boom te beschermen tegen reeën. Het is niet mogelijk om de boom te decoreren. De nieuwe boom wordt namelijk toegevoegd aan de eindeloze natuur van ‘De Utrecht’.

Wat kost een herinneringsboom?
Een herinneringsboom kost € 250,-. Dit is inclusief onze begeleiding, groeigarantie en alle materialen voor het planten. U kunt kiezen uit diverse boomsoorten zoals beuk, eik, berk of linde.

Aanmelden
U kunt zich tot 10 december aanmelden per e-mail en natuurlijk ook bellen. Wij adviseren u om tijdig een planttijdstip af te spreken.