Inspiratieroute ‘Een Groen Afscheid” : 3 juli

09 mei 2022

bomen maan
Natuurbegraafplaats_DeUtrecht_5868
Duurzaamheid is allang geen hobby meer voor volhardende wereldverbeteraars. Het is – zo erkennen steeds meer mensen – noodzakelijk om de aarde leefbaar te houden. Een natuurbegraafplaats draagt daar aan bij, maar u kunt nog veel meer doen. Wat? Dat laten we u zien op zondag 3 juli. 

Op zondag 3 juli hebben we een inspiratiepad uitgezet op ons terrein. Terwijl u door de verschillende landschapstypen op onze begraafplaats loopt, krijgt u op een vijftal plekken informatie over groen begraven. Dat doen we samen met twee uitvaartondernemers die deskundig zijn op dit gebied.  

We laten onder meer zien wat de (natuurlijke) mogelijkheden zijn om het te begraven lichaam op een natuurlijke manier op te baren, wat er aan kisten, manden en wades beschikbaar is en wat voor fraaie grafstukken je kunt maken met seizoensbloemen van hier. Een viltmaker en een kistenmaker (timmerman) tonen hun ambacht. Ook de schaapsherder, die onze hei op orde houdt, is aanwezig met zijn kudde. We delven een graf, zodat u dat van dichtbij kunt bekijken. Verder is informatie beschikbaar over duurzame catering bij de uitvaart, over de biologische bloemen uit onze pluktuin en over de herinneringsbomen die we sinds kort zelf opkweken.

U bent op zondag 3 juli van harte welkom vanaf 11.00 uur om de route te lopen. Om 14.00 uur start er een rondleiding onderleiding van een gids. Mensen die minder goed ter been zijn, vervoeren we met een elektrocar.

Raadpleeg voor vertrek onze website voor de laatste berichtgeving i.v.m. o.a. de weersomstandigheden.