Een nieuwe lente, een nieuw welkom

02 december 2020

bomen maan
Nstuurbegraafplaats De Utrecht

De bouw van onze drie paviljoens rond De Brink verloopt voorspoedig. De paviljoens bieden straks ruimte aan ontmoeting, ceremonie en bezinning. Ook hebben we dan meer ruimte om onze materialen en gereedschappen op te slaan.

Aannemer Ben Feijen en zijn mannen gaan voortvarend te werk. Nu het houten geraamte staat, zijn de contouren goed zichtbaar. Kom zeker eens kijken. In maart gaan we de gebouwen betrekken.