Een nieuwe lente, een nieuw welkom

03 oktober 2020

bomen maan
aanzicht_dorpje

We zijn gestart met de bouw van de drie paviljoens rond De Brink. Ze bieden straks ruimte aan ontmoeting, ceremonie en bezinning. Ook hebben we straks meer plek om onze materialen en gereedschappen op te slaan. Ben Feijen en zijn mannen gaan voortvarend te werk. Nu de fundering er ligt, gaan we verder met hout. Maar niet zomaar hout.. 

Circulair
Onze paviljoens worden gebouwd van bomen die afkomstig zijn van Landgoed De Utrecht. Ze zijn ons geschonken door a.s.r., de eigenaar van het landgoed. De lariksen groeiden in het Arnolduspark bij de brandtoren. Ze waren aangetast door de letterzetter, een keversoort, en waren flink verzwakt. Tijdens de januaristorm van 2020 zijn ze omgewaaid. Samen met onze vrijwilligers hebben we er deze zomer planken van gezaagd. Lokaal, op eigen kracht en circulair, geheel volgens onze filosofie.

Uiteraard doen we ons best de overlast door de bouwwerkzaamheden tot een minimum te beperken. Daarom wordt tijdens uitvaarten niet gebouwd. Het toiletgebouw is gewoon bereikbaar.

We verwachten dat de paviljoens komend voorjaar worden opgeleverd. Vandaar de kop: een nieuwe lente, een nieuw welkom… Kom tijdens de bouw gerust eens kijken. Houd u dan wel afstand tot de bouwers en de bouwwerken? We willen graag dat ze de vaart erin houden…

Ontwerp: Architecten En-En
Realisatie: De Vijf Duimer
Opdracht: Stichting EEN&AL natuur De Utrecht
Oplevering: voorjaar 2021