2017: Een goed jaar voor de libellen

12 februari 2018

bomen maan
venwitsnuitlibelle

PARING VAN DE VENWITSNUITLIBEL (LEUCORRHINIA DUBIA)

Natuurmonitoring
In 2016 heeft een ecologisch onderzoeksbureau voor het eerst een zogenaamde natuurmonitoring uitgevoerd. Daarbij wordt allerlei dieren- en plantengroepen onderzocht en geteld. Op die manier kunnen we vaststellen hoe de natuur zich ontwikkelt en verbetert.

Inmiddels zijn de resultaten van 2017 ook bekend. Op de natuurbegraafplaats komen inmiddels zo’n 25 verschillende broedvogelsoorten voor. Afgelopen jaar hebben twee nieuwe soorten verwelkomd; de nachtzwaluw en de kleine bonte specht. We zijn blij dat we nog steeds één broedpaar van de grote lijster in ons gebied hebben. Een kwetsbare rode lijst soort.

Er was een lichte groei van het aantal vlindersoorten van 12 naar 15. De nieuwe soorten zijn icarusblauwtje, oranje zandoogje en het bonte dikkopje. Vrijwel alle soorten zijn waargenomen langs de bermen aan de Scheidijk en enkele soorten langs het akkerland en de paden binnen het gebied. Het ingezaaide bloemenmengsel langs de Scheidijk heeft een grote aantrekkingskracht op dagvlinders als nectarbron. Inmiddels is er langs de akkerland ook een bloemenmengsel ingezaaid. We verwachten hier dan ook veel vlinders te kunnen waarnemen tijdens de monitoring in 2018.

Er is een duidelijke toename van levendbarende hagedissen waar te nemen. Van 4 naar 21 in 2017. De maatregelen die zijn genomen waren dan ook gericht op het geschikter maken van de habitat. Zo heeft het openhouden van de heide geresulteerd in meer zon en meer foerageermogelijkheden.

Afgelopen jaar is er een toenemend aantal mierenkoepels van rode bosmieren waargenomen op de natuurbegraafplaats. Een positieve ontwikkeling, omdat rode bosmieren verschillende soorten relaties hebben met andere soorten. Vandaar dat bosmieren belangrijk zijn voor de biodiversiteit van een gebied. Het weghalen van bepaalde bomen op het terrein heeft ervoor gezorgd dat er meer variatie is ontstaan, waardoor bosmieren de kans hebben gezien om zich te vestigen. Als fundering voor het koepelnest wordt vaak gebruik gemaakt van een stobbe of liggende tak.

De samenvatting van de monitoring is op verzoek verkrijgbaar.