Zomerberichten van de Ecoloog

04 augustus 2017

bomen maan
Nstuurbegraafplaats De Utrecht

Tijdens een avondbezoek aan de natuurbegraafplaats is de nachtzwaluw gezien. Toen de zon onder was liet de nachtzwaluw van zich horen. Een typisch rollend snor geluid dat van grote afstand te horen is. Tot september is de nachtzwaluw in ons land.

Bijzonder is de aanwezigheid van de kleine bonte specht. De kleinste spechtensoort van Europa en veel minder talrijk dan grote broer, de grote bonte specht. Hij is niet groter dan een mus en daarom lastig te vinden.

Dit is de tijd dat je overal mezenfamilies kunt tegen komen in de natuurbegraafplaats. De ouders vliegen met hun jongen rond op zoek naar voedsel. Zo leren ze geleidelijk om op eigen benen te staan. Ook zie je gemengde groepen van bijvoorbeeld koolmezen en kuifmezen.

Net buiten het gebied is het geluid van pas uitgevlogen havikken gehoord. Een andere roofvogel die wel wat lijkt op de havik, maar dan kleiner, is de sperwer. Deze is jagend waargenomen binnen de natuurbegraafplaats.

Een bijzondere vlinder die is waargenomen is het bonte dikkopje.Verschillende grasssoorten behoren tot de waardplant, zoals pijpestrootje en hennegras.De vlinders voeden zich met nectar van verschillende planten zoals braam en de echte koekoeksbloem.