Verslag Natuurwandeling 28 mei 2016

26 augustus 2016

bomen maan
20160528-broedplaats_grote_bonte_specht
Onze ecoloog Martijn van de Loo (Soontiëns Ecology) houdt de natuurwaarden van het terrein in de gaten en brengt regelmatig verslag uit van de ontwikkelingen op het gebied van biodiversiteit en ecologie. Tijdens de ‘Week van de Begraafplaats’ op 28 mei leidde Martijn geïnteresseerden rond op het terrein en liet daarbij verschillende bijzondere dieren zien en horen die op de be­graafplaats leven en broeden.

Door het bos klonken de geluiden van diverse vogelsoorten,met name boompiepers en gekraagde roodstaarten lieten van zich horen. De groep stuitte tijdens de wandeling op een nest bonte spechten: de jongen veilig verscholen in een hol in een boom, de ouders af en aan vliegend met voedsel.

Bij het ven gingen Martijn en de deelnemers op zoek naar het leven onder en rond het water. Een bijzondere vondst was de vinpoot­salamander (Lissotriton helveticus).Deze zeldzame soort komt met name voor op zandgronden in Noord-Brabant en Limburg. Het mannetje van de vinpootsalamander heeft zwarte zwemvliezen aan zijn poten, waaraan de soort zijn naam dankt. In het ven leven ook alpenwatersalamanders.

Rondom het ven waren veel libellen te zien. Libellen doorstaan als larve verschillende stadia voordat ze volwassen worden. Het totale larvestadium kan dan ook één tot twee jaar – en soms zelfs nog langer – duren. In die tijd groeien de larven door te vervellen. De huidjes die daarbij achterblijven, zijn te vinden rondom het ven. Ook de larven van de libellen kunnen worden aangetroffen.

Ook geïntereseerd in de natuur op de Natuurbegraafplaats? U kunt Martijn helpen: regelmatig worden er excursies en velddagen geor­ganiseerd, waarbij vogels, zoogdieren, plantensoorten, amfibieën, reptielen en dagvlinders worden geteld. Door u op te geven als vrijwilliger kunt u een bijdrage leveren aan het in kaart brengen van de verschillende soorten en de stand van de natuur op het terrein.