Column: Hallo Raaf

10 juli 2019

bomen maan
raaf

Wie het nieuws volgt zal het niet zijn ontgaan: honderdduizenden diersoorten worden met uitsterven bedreigd. Willen we deze ontwikkeling tijdig een halt toeroepen, dan moeten we veel zorgvuldiger met de planeet omgaan.

In gezonde natuur is plek voor iedere soort. Ook voor dieren en planten waar wij als mensen misschien niet zo op gesteld zijn; denk aan insecten, muizen en roofvogels of wat wij ‘onkruid’ noemen. Iedere soort dient een doel.

Op Natuurbegraafplaats De Utrecht volgen we nauwgezet hoe de natuur zich ontwikkelt. In deze tijd – het voorjaar – tellen we iedere twee weken de vogels, amfibieën en vlinders. Zo kunnen we zien of onze inspanningen om de biodiversiteit (= veel verschillende planten en dieren) te vergroten effect heeft. Zo nodig sturen we bij.

Vorig jaar zagen we voor het eerst een raaf op ons terrein. Ook dit jaar laat hij zich af en toe zien op ons terrein. Maar hij laat zich vooral horen. Heb je zijn gekras eenmaal gehoord, dan vergeet je dat niet meer. Overigens: we rekenen de raaf nog niet tot onze bewoners. Dat doen we pas als hij op ons terrein een nest heeft gebouwd en dat is nog niet het geval.

In de publieke opinie staat de raaf er niet goed op. Als een nachtegaal zingt als een operazangeres, dan krast de raaf als een kettingrokende kroegtijger. Ook zijn gedrag spreekt niet erg tot onze verbeelding. De raaf leeft van aas en verwaarloost zijn jongen. Dat alles maakt dat de raaf in de loop der eeuwen het predicaat ‘ongeluksvogel’ heeft gekregen. Een dier dat de dood aankondigt.

Toch zijn we op ‘De Utrecht’ blij met de raaf. We hebben de afgelopen jaren zo’n tweeduizend loofbomen aangeplant, in allerlei maten. Op loofbomen komen veel meer insecten af dan op de bestaande dennenbomen. Die insecten trekken op hun beurt vogels aan en die weer roofvogels en zo krijgt de kringloop een extra boost. Dat zal de raaf ook opgevallen zijn, want die doet zich graag tegoed aan de restjes die roofvogels laten liggen.

Als de raaf zich op De Utrecht vestigt is dat een teken dat we op de goede weg zijn. Bij ons krijgt de natuur alle ruimte. De Utrecht is in alle opzichten een oase van rust.