Uitbreiding voor de natuurbegraafplaats

09 mei 2022

bomen maan
ondertekening akte bij notariskantoor Wedemeijer Marks

ondertekening akte bij notariskantoor Wedemeijer Marks

Natuurbegraafplaats De Utrecht heeft er in maart 18 hectare bos bijgekregen, gelegen aan weerszijden van de oprijlaan naar onze gebouwen. Daar zijn we blij mee, ook al verkeert dat bos in een slechte conditie. We kunnen hier onze natuurambities verdere invulling geven. 

De letterzetter, een kever van amper een halve centimeter lang, heeft in het bos behoorlijk huisgehouden. We gaan het bos ‘revitaliseren’ ofwel nieuw leven inblazen, door het te dunnen. Nu staan er bijna alleen maar naaldbomen (sparren en dennen). Dat maakt het bos kwetsbaar. We maken het bos diverser en weerbaarder door openingen in het bos te creëren en daar andere boomsoorten – en dan vooral loofhout – te planten.

Nieuwe biotopen
Ook gaan we een ven of waterpartijen aanleggen die specifieke planten en insecten aantrekken zoals de libelle, maar ook kikkers en andere amfibieën. We maken nieuwe verbindingen, bijvoorbeeld naar buurlandgoed Wellenseind. Ook creëren we nieuwe biotopen (= leefgebieden voor bepaalde dieren of planten). En uiteraard nemen we de ontwikkelingen mee in onze kwartaalmonitor van het dierenleven op De Utrecht. Dat wordt ongetwijfeld nog diverser!

Samenwerking
We zijn blij met de samenwerking met asr die het nieuwe gebied in erfpacht uitgaf aan onze Stichting. We gaan niet begraven in het nieuwe gedeelte. Op dit moment werken we samen met onze ecologen de plannen verder uit en naar verwachting starten we in 2023 met de uitvoering daarvan.