Natuurnieuws mei 2024

23 mei 2024

bomen maan
paring vuurjuffers

opwarmende levendbarende hagedis

door Koen de Louw

Er is volop activiteit in de natuur. Als je weet waar je op moet letten ga je steeds meer horen en zien. De meeste vogels zijn aan het broeden. De mannetjes laten hun zang horen. Dit is vooral in de vroege ochtend te horen. Soms zijn nesten van vogels goed te zien, zoals een spechtenholte bijvoorbeeld. Vooral in de witte berken en soms in een naaldboom zit dan een klein rond gat. Als er jongen in zitten dan kun je ze zelfs horen roepen om voedsel. De meeste vogelnesten zijn echter best verborgen. Ze vallen een stuk minder op. Bevinden zich In het dichte groen, in struiken, hoog in de boom of juist op de grond. Boompieper en boomleeuwerik broeden beide op de grond en zijn daarom kwetsbaar. Vooral boompiepers zijn goed te zien en te horen.

De bonte vliegenvanger is een leuke vogelsoort en ook goed te zien. Bij de kijkhut (uitzicht op de akker) zit een paartje in een nestkast te broeden en achter het toiletgebouw zit ook een paar in een nestkast. Als je een tijdje blijft kijken dan is er best een goede kans om de bonte vliegenvanger nu te zien. Bonte vliegenvangers maken ook gebruik van oude spechtenholen als broedplek.
De levendbarende hagedis is een soort die veel voorkomt op de natuurbegraafplaats. Eind van de ochtend is een goede tijd om er op te letten. Ze warmen zich dan graag op bijvoorbeeld op een boomstam in de zon. Ook de boomschijven bij graven die zich in de zon bevinden, zijn favoriet voor deze prachtige diersoort.
Wilt u ze zien zoek dan het juiste moment en beweeg heel rustig of sta een tijdje letterlijk stil bij een goed plekje.
Een mooie nieuwkomer op de natuurbegraafplaats is de bijzondere vlindersoort Grote vos. Deze is enkele weken geleden gezien langs de Duivelrijtse baan. De Grote vos is een zeldzame vlinder en staat op de rode lijst als kwetsbaar aangegeven. Een andere leuke nieuwkomer is de  broedvogel de Roodborsttapuit.

Tijdens de monitoring van de amfibieën zijn weer 2 soorten salamanders gezien. De alpenwatersalamander en de vinpootsalamander (foto’s) Andere amfibieën die voorkomen op de begraafplaats zijn de bruine kikker, middelste groene kikker en de gewone pad.

Vinpootsalamander

Alpenwatersalamander