Vogelwaarnemingen april

03 mei 2023

bomen maan
Bonte vliegenvanger

Vogelwaarnemingen van ecoloog Koen – aprilronde
Op de heide zat eind maart een roodborsttapuit uit volle borst te zingen. Dit is een soort die we nog niet eerder hebben gezien op de Natuurbegraafplaats. De mannetjes hebben een zwarte kop, een witte nek en een oranje borst. Vaak zingen ze vanaf een lage struik of boom. Wat dan opvalt is het contrast tussen de zwarte kop en de witte nek.

Zo vroeg in het voorjaar zijn vogels op zoek naar een goede plek om te broeden. Daarvoor hebben ze een geschikte partner nodig. Mannetjes zoals deze roodborsttapuit zingen in die tijd van het jaar ook om een vrouwtje aan te trekken. Waarschijnlijk heeft het mannetje roodborsttapuit geen partner gevonden en is daarom weer verder getrokken. In april hebben we hem niet meer waargenomen.

Een mooie waarneming medio april was een koppeltje bonte vliegenvangers. Bonte vliegenvangers broeden van nature in holtes, maar maken ook graag gebruik van nestkasten. Natuurlijke holtes die vaker gebruikt worden zijn oude holtes gemaakt door grote bonte spechten. Het zijn echte insecten eters. Naast vliegen eten ze ook o.a. muggen, vlinders, libellen en sprinkhanen. Opvallend aan deze soort is dat mannetjes uit Noordelijke populaties donker zwart en wit zijn, terwijl de mannetjes in ons land vaak eerder grijs-wit zijn.

Andere mooie waarnemingen: havik en zwarte specht.