De Linde

lindeboom Een boom die zich onderscheidt door zijn frisgroene kleur en zijn bloemenpracht. En niet te vergeten de heerlijke zoete geur. Onweerstaanbaar! Niet alleen voor hommels en bijen...

Met haar lange en breed vertakte wortelstelsel kan de Linde de diepst gelegen kalklagen in de bodem bereiken. De Linde neemt de ze kalk op en houdt deze vast in haar bladeren. Als de Linde in de herfst haar bladeren verliest, komt dekalk in de bodem en verbindt zich met de zure bestanddelen in de grond. Hierdoor wordt negatieve spiraal van strooiselophoping, verzuring en verarming doorbroken en neemt het bodemleven toe. De Linde is om deze reden een essentiële schakel in de keten naar hogere biodiversiteit.

De Linde bloeit in de maand met de hoogste zonnestand - juni - dan is er namelijk het meeste licht. De bloesem van de Linde wordt hierdoor letterlijk verzadigd van zonnekracht. Dit kun je zien èn ruiken – want de bloesem is wondermooi, zacht en liefdevol en verspreidt een heerlijke zoet geur.

De lindebloesem heeft hierdoor de kracht om ons hart te openen. De geur en de aanblik voeden en genezen ons en geven ons de kracht om ons open te stellen voor een ander. De Lindebloesem is hierdoor een zegen voor de mensheid.